Apurahat ja stipendit

Tältä sivulta löydät esimerkkejä siitä, millaisia apurahoja ja stipendejä on saatavilla lasten ja nuorten toimijuuden ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen järjetöjen ja säätiöiden kautta. Lisätietoja toimijaverkoston järjestöjen apurahoista ja stipendeistä löydät täältä. (Linkki aukeaa Perheiden palvelupolku -sivuston toiselle sivulle)

  • Vamlas myöntää apurahaa tukemaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä sekä nuorten kansainvälistymistä.
  • Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa. Sivuilta löydät tietoa myös muista apurahoista ja stipendeistä.
  • Tukilinjan apurahat on tarkoitettu edistämään koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa.
  • Näkövammaisten liiton sivuilta löytyy erilaisia apurahoja esimerkiksi tukemaan harrastustoimintaa ja opiskelua. Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää avustuksia ja apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin.
  • Vammaisliikunnan Tuki ry:n avustus liikuntatoimintaan https://www.invalidiliitto.fi/vammaisliikunnan-tuki-ryn-avustus-liikuntatoimintaan
  • Nuorten vammaisten tukisäätiö myöntää apurahoja Pohjois-Suomen alueella asuville liikuntavammaisille lapsille ja nuorille esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin ja niihin liittyvin apuvälineisiin sekä kilpailu- ja ryhmämatkoihin.