Perheiden, joissa on erityistä tukea tarvitseva, vammainen tai sairas lapsi on mahdollista hakea veronmaksukyvyn alennusvähennystä. Veronmaksukyvyn alennusvähennystä on mahdollista hakea useilla perusteilla, esimerkiksi poikkeuksellisen suurilla sairaskuluilla. Veronmaksukyvyn alennusvähennys on harkinnanvarainen ja maksetut summat voivat vaihdella paljon. Myöntämiseen vaikuttaa myös perheen varallisuus ja yhteistulot. Täysimääräisenä vähennys on 1400 € vuodessa.


Näin haet: Laita esitäytetyn veroilmoituksen kohtaan ansiotuloista tehtävät muut vähennykset lapsen diagnoosit ja se mitä ylimääräisiä kuluja perheelle on sairaudesta/ vammasta johtuen ollut. Selvitä asia tarkasti ja laita pyyntisumma (300€-1400€) arvioitujen kulujen mukaan.


Tärkeää on osoittaa veronmaksukyvyn aleneminen tai suuret kulut perheelle. Kuitteja ei tarvitse laittaa mukaan mutta ne tulisi pitää tallessa, jos verottaja ne haluaa tarkistaa.
Veronmaksukyvyn alennusvähennyksen maksamisen edellytyksenä ei ole mikään tietty diagnoosi vaan sairaudesta/vammasta johtuvat suuret kulut perheelle. Sairaskuluja on oltava vähintään 700 euroa ja vähintään 10 prosenttia puhtaiden tulojen määrästä kuukaudessa. Tärkeää on siis osoittaa ilmoituksessa veronmaksukyvyn aleneminen tai suuret kulut perheelle, esimerkiksi poikkeuksellisen suuret sairauskulut.
Vähennystä voi hakea myös takautuvasti erillisellä hakemuksella.
Lisätietoja Henkilöasiakkaan vero-oppaasta