Maastossa liikkumiseen on olemassa erilaisia maastorattaita ja -.pyörätuolia. Näitä on sekä lapsille että jo isompi kokoisille nuorille. Malikkeesta saat tietoa erilaisista maastoliikkumisen ratkaisuista ja sieltä voi myös vuokrata kokeiltavaksi välineitä. Tässä linkki maastovälineitä esittelevälle sivulle.

Lisätietoa apuvälineiden hankimisesta löydät Palvelupolkumalli.fi-portaalin sivulta Arki sujuvaksi->Liikkuminen->Apuvälineet. Jos asiasta jää vielä epäselvyyttä kannattaa olla suoraan yhteydessä esimerkiksi Malikkeen toimintavälineohjaajaan p. 040 483 9327  välineen valintaa koskevissa asioissa. Apuvälineiden hankinnan kustannuksia koskevissa asioissa kysykää lisätietoa kuntanne vammaispalvelusta.

"Muita, kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, voi hakea kunnan sosiaalitoimesta Vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella. Tällaisia apuvälineitä ovat mm. harrastusvälineet.

Apuvälineasetus edellyttää haetun apuvälineen tarpeen arvioimista kussakin tapauksessa käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti, ottaen huomioon käyttäjän toimintakyvyn, elämäntilanteen ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset.

Ennen oman toimintavälineen tai soveltavan liikunnan apuvälineen hankintaprosessin käynnistämistä on mahdollista kokeilla välineen soveltuvuutta vuokraamalla sellainen lyhytaikaiseen lainaan esimerkiksi Malikkeen tai Solian vuokraamosta. Malikkeen verkkosivuilta osoitteesta www.malike.fi löydät lisää tietoa toimintavälineistä ja kokemuksia niiden käytöstä"