Palvelupolkumallin järjestöt ja muut toimijat

lihastautiliitto

Lihastautiliitto on lihastautia sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä rinnalla kulkija. Lihastautiliitto on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva asiantuntija-, vaikuttaja- ja palvelujärjestö.

Lihastaudit ovat harvinaisia, parantumattomia neurologisia sairauksia, joille on ominaista tahdonalaisen lihaksiston etenevä heikkeneminen. Lihassairautta voi sairastaa kaikenikäiset ihmiset ja sairaus koskettaa aina koko perhettä. Lihastautiliiton perhetoiminnan kautta pyritään tukemaan lihastautia sairastavien lasten ja nuorten oikeutta yhdenvertaiseen ja hyvään elämään.

Lihastautiliitto tarjoaa lapsiperheille ohjausta ja neuvontaa, vertaistukimahdollisuuksia, sopeutumisvalmennuskursseja, leirejä ja muita tapahtumia.

Lisätietoja www.lihastautiliitto.fi

Malary

Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityislapsille ja -nuorille monipuolista harrastustoimintaa Helsingin Malminkartanossa.

Malike     KVTL

Malike on osa Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa, ilman diagnoosirajoja. Toiminta on tarkoitettu vaikeavammaisille ihmisille, jotka tarvitsevat toisen ihmisen tukea ja toimintavälineen osallistumiseen ja liikkumiseen. Malike järjestää erilaisia kokeilutapahtumia, retkipäiviä, toiminnallisen vertaistuen kursseja ja toimintavälinekoulutusta.

MLL  MLL kuva

KUNTOUTUSPALVELUJA LAPSIPERHEILLE

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö tuottaa ja kehittää kuntoutuspalveluja lapsiperheille sekä ammattilaisille. Säätiön kuntoutuskeskus sijaitsee Paimiossa Alvar Aallon suunnittelemassa miljöössä, joka tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön perhekuntoutukselle.

Musili

Perhetoiminnan tavoitteena on tavoittaa munuais- ja maksasairautta sairastavia lapsia, nuoria sekä perheitä ja tarjota heille järjestön hyvinvointia tukevia palveluja vaikeassa elämäntilanteessa asuinpaikasta riippumatta. Elinsiirtoa odottavien lasten perheille tarjotaan mahdollisuus tilapäiseen hoitoapuun.

Lisätietoa lasten munuais- ja maksasairauksista löydät täältä: