Palvelupolkumallin järjestöt ja muut toimijat

TATU Logo           tatu v3 ban 300px 301214

TATU ry on tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys.Tukea perheille on tarjolla kurssitoiminnan, ohjauksen ja neuvonnan sekä vertaistuen keinoin.

image001

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta harrastuksissa, koulussa, oppilaitoksissa ja työelämässä sekä tukea heidän itsenäistymistään ja toimijuuttaan yhteiskunnassa.

Jaatinen logo

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry  on vammaisten lasten vanhempien perustama yhdistys, jonka tavoitteena on edistää tiedonvälitystä ja luovaa ajattelua vammaisten lasten asioissa. Toiminnassa ei tunneta diagnoosi- tai asuinkuntarajoja. Kaikki vammaisperheet ovat tervetulleita mukaan tapahtumiin ja toimintaan.