Palvelupolkumallin järjestöt ja muut toimijat

NL logo vaaka rgb

 

Teksti alkaa:

Näkövammaisten liitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

logo Parisuhdekeskus Kataja

 

Parisuhdekeskus Kataja on maamme ainoa vahvistavaan parisuhdetyöhön keskittynyt järjestö. Olemme toimineet jo yli 20 vuotta. Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus Stea.

Parisuhdekeskus Kataja auttaa Sinua voimaan hyvin tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa, toimintaa ja koulutusta.

Perheen parhaaksi toimintamme tarjoaa pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille mahdollisuuden
  • osallistua parisuhteen hyvinvointia vahvistaviin tapahtumiin
  • saada vertaistukea
    oppia lisää parisuhteemoista

 

 

CP logokuva

Suomen CP-liitto on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö.

Suomen Paralympiakomitea Logo pieni

Suomen Paraolympia on urheilu- ja liikuntajärjestö, joka suunnittelee, toteuttaa ja kehittää liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten henkilöiden sekä elinsiirtoväen liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita.

sylva logo

Sylva ry / Sylva rf

Sylva ry on vuonna 1982 perustettu syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä valtakunnallinen yhdistys. Sylva järjestää vertaistukea, kuntoutusta, tapahtumia, erilaisia kursseja ja tuettuja lomia, jotka auttavat selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta.