TATU Logo           tatu v3 ban 300px 301214

TATU ry on tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys.Tukea perheille on tarjolla kurssitoiminnan, ohjauksen ja neuvonnan sekä vertaistuen keinoin.

Kohderyhmään kuuluvat myös hoito- ja potilasvahingon kautta vammautuneet tai sairastuneet lapset ja nuoret. Syksyllä 2013 TATU aloitti vertaistukitoiminnan rokotevaurionarkolepsiaan sairastuneiden lasten perheiden auttamiseksi.

Nykyisin TATU tarjoaa Kelan järjestämää kurssitoimintaa myös muihin vammaryhmiin kuuluvien lasten perheille.

Ohjaus ja neuvonta perheille

Tietoa ja ohjausta nuorille