CP logokuva

Suomen CP-liitto on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö.

CP-liitto toimii cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten tai muiden lapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisten mahdollisuuksien kehittämiseksi yhteiskunnassa. CP-liitto järjestää toimintaa ja tapahtumia niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin perheillekin.

  • CP-liitto tarjoaa cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten perheille tietoa ja tukea elämän eri vaiheissa www.cp-liitto.fi
  •  CP-liitto järjestää vuosittain sopeutumisvalmennuskursseja vammaisille aikuisille ja nuorille sekä isovanhemmille ja vammaisten lasten perheille www.cp-liitto.fi/sopeutumisvalmennus
  • Liikuntatoiminta järjestää liikuntatapahtumia ja liiton liikuntasuunnittelija antaa perheille tukea ja ohjausta liikuntaan liittyvissä asioissa www.cp-liitto.fi/liikunta
  • CP-liitto palvelee mmc- ja hydrokefaliavammaisia henkilöitä sekä heidän perheitään tarjoten tukea, tietoa ja neuvontaa sekä järjestämällä perheille vertaistukitapaamisia ja vertaistukikontakteja.  www.cp-liitto.fi/mmchydrokefalia
  • Cp-vammaisten lasten perheille CP-liitto tarjoaa tietoa, tukea ja järjestää vertaistukikontakteja www.cp-liitto.fi/vertaistuki
  • CP-liitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät vertaistukitapaamisia, lisätietoa jäsenyhdistyksistä www.cp-liitto.fi/jasenyhdistykset