NL logo vaaka rgb

 

Teksti alkaa:

Näkövammaisten liitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Tuotamme näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen kuntoutuspalveluja ja järjestämme valtakunnallista nuorisotoimintaa 12 vuotta täyttäneille näkövammaisille nuorille. Liittomme tarjoaa monenlaista asiantuntija-apua näkövammaisten lasten ja nuorten asioissa. Liitossamme työskentelevät oikeuksienvalvonnan asiantuntijat auttavat esimerkiksi päivähoitoon ja koulunkäyntiin tarvittaviin tukipalveluihin liittyvissä kysymyksissä, ja neuvovat silloin, kun vanhemmat haluavat hakea muutosta näkövammaisen lapsensa saamaan päätökseen.

Kun TET-jakso- tai kesätyöpaikan hakeminen tulee näkövammaiselle nuorelle ajankohtaiseksi, työelämäpalvelujemme työllisyysneuvojat auttavat häntä ja voivat olla yhteydessä myös esimerkiksi nuoren opinto-ohjaajaan.

Voit lukea lisää toiminnastamme osoitteesta www.nkl.fi  ja löydät meidät myös Facebookista https://www.facebook.com/NKLry/ 

Alueellista ohjausta, tapahtumia, kerhoja. Liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat  ohjaavat ja neuvovat perheitä tukipalveluiden ja palvelujärjestelmien käytössä. He ovat asiantuntijoita näkövammaisia lapsia ja nuoria koskevissa asioissa ja toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden yhteystiedot 

Näkövammaisten liiton nuorten toiminnan sivut 

Vertaistukea

Lisätietoa toiminnastamme 

 

Vanhempien yhdistys Näkövammaiset lapset ry tarjoaa vertaistukea, leirejä ja tapahtumia

Näkövammaiset lapset ry logo1

Teksti loppuu.