Malike     KVTL

Malike on osa Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa, ilman diagnoosirajoja. Toiminta on tarkoitettu vaikeavammaisille ihmisille, jotka tarvitsevat toisen ihmisen tukea ja toimintavälineen osallistumiseen ja liikkumiseen. Malike järjestää erilaisia kokeilutapahtumia, retkipäiviä, toiminnallisen vertaistuen kursseja ja toimintavälinekoulutusta.

Toimintavälineiden ja oikeanlaisen tuen avulla mahdollistamme vaikeavammaisten ihmisten osallistumisen. Vuokraamme myös toimintavälineitä kokeiltavaksi ja neuvomme niiden käytössä ja hankinnassa.

Malikkeen toimintaan voivat osallistua niin lapset, nuoret, kuin aikuisetkin. Järjestämme koulutusta myös lähi-ihmisille ja ammattilaisille. Malikkeen toiminta on valtakunnallista.

Jokaisella on oikeus osallistumiseen, liikkumisen riemuun ja yhteiseen tekemiseen koko elämänkaaren ajan!

Lisätietoa Malikkeen toiminnasta: www.malike.fi
Yhteystiedot 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliiton tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen.

Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenistö muodostuu paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista yhdistyksistä, jotka edustavat aitoa kansalaistoimintaa.  Yhdistysten jäseninä ovat ihmiset; kehitysvammaiset henkilöt, omaiset, läheiset, alan työntekijät, kehitysvammaisten ihmisten hyvää elämää tavoittelevat kansalaiset. Yhdistykset, joita on 170, toimivat koko Suomen alueella.

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminta on RAY:n tukemaa.RAY

Lisätietoa Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnasta: www.kvtl.fi