INVALIDILIITTO CMYK

Invalidiliiton toiminta edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainosta elämään.

Invalidiliiton toiminta tarjoaa monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia ja palveluita perheille, joissa on fyysisesti vammainen ja toimintakyvyltään erilainen perheenjäsen. Invalidiliitto toteuttaa palveluita perheen eri elämänvaiheisiin liittyen, kuten kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta, palveluohjausta, neuvontaa, koulutusta, tietoa ja erilaisia vertaistuen mahdollisuuksia. Erityisesti huomioidaan lapset ja nuoret sekä heidän erilaiset tapansa osallistua ja olla vuorovaikutuksessa.


Verkosta löydät tietoa mm. seuraavista palveluista: