epilepsialiitto

Epilepsialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen. Epilepsialiiton tavoitteena on avoin ja asiallinen suhtautuminen epilepsiaan sekä laadukas hoito ja kuntoutus kaikille sairastaville.

Epilepsialiitto järjestää kuntoutumista tukevia sopeutumisvalmennuskursseja, tukiryhmiä ja tarjoaa puhelinneuvontaa. Lisätietoja kuntoutuksesta löytyy täältä.

Epilepsialiiton monipuolinen järjestötoiminta epilepsiaa sairastavien lasten perheille ja nuorille sekä erityisesti harvinaisepilepsioita sairastavien lasten perheille suunnatut tapahtumat ja toiminta tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen ja tiedonsaantiin. Näistä löydät lisätietoa täältä. 

Monet epilepsiayhdistykset järjestävät toimintaan perheille. Epilepsialiiton aluetoiminnasta ja yhdistyksistä löytyy lisätietoa täältä.

Lisätietoa epilepsiaan liittyen: