Palvelupolkumallin järjestöt ja muut toimijat

Autismi vaaka

 

 

Autismi- ja Aspergerliitto edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

epilepsialiitto

Epilepsialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen. Epilepsialiiton tavoitteena on avoin ja asiallinen suhtautuminen epilepsiaan sekä laadukas hoito ja kuntoutus kaikille sairastaville.

INVALIDILIITTO CMYK

Invalidiliiton toiminta edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainosta elämään.

 kehitysvammaliitto

Kehitysvammaliitto toimii yhdenvertaisuuden puolesta ja tähtää siihen, että kehitys- ja puhevammaiset ihmiset pääsevät pois marginaalista kaikilla elämänalueilla. Tuotamme uutta tietoa ja välitämme sitä muun muassa verkkopalveluidemme kautta. Tuotamme materiaaleja opetukseen ja kuntoutukseen. Koulutamme alan henkilökuntaa ja vammaisia ihmisiä sekä heidän läheisiään.

logo leijonaemot

Leijonaemot ry on perustettu vuonna 2005 ja sen toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Yhdistys tukee erityislasten vanhempia, perheitä ja erityislasten sisaruksia.