Liikennevahinko

Liikennevakuutuksen kuntoutuslain perusteella vaikeasti vammaiselle henkilölle korvataan vakinaiseen asuntoon tarvittavista apuvälineistä ja laitteista sekä asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. 

Kotiin tarvittavien avustuspalveluiden järjestäminen kuuluu ensisijaisesti kotikunnan sosiaalitoimen vastuulle. Kunnan tarjoamien eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteys sosiaalitoimeen tulee ottaa riittävän ajoissa. Sosiaalitoimessa arvioidaan palvelutarve ja laaditaan palvelusuunnitelma. Kotikunnalla on oikeus periä tarvittavien avustus- ja tukipalveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset jälkikäteen vakuutusyhtiöstä.