Tässä osassa Palvelupolkumallia käsitellään lapsen, nuoren ja perheen elämänmuutosta äkillisen tapaturman, potilasvahingon tai hoitovirheen seurauksena. Löydät tietoa eri vammatyypeistä, palvelujärjestelmästä ja perheiden kokemuksia muuttuneessa elämäntilanteessa.

TATU ry on tapaturmaisesti loukkaantuneiden ja vammautuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukiyhdistys, joka toimii valtakunnallisesti ja ylläpitää Palvelupolkumalli.fi –portaalia. TATU ry ylläpitää myös nuorille suunnattua Tartu tulevaisuuteen.fi -portaalia, jossa on tapaturmaisesti loukkaantuneiden ja vammautuneiden nuorten tarinoita sekä tietoa erilaisista elämänpoluista ja saatavilla olevista tukimuodoista. Lue lisää TATUn toiminnasta.

Polkukuva