Harrastusten kautta saadaan ystäviä, opitaan uusia taitoja, koetaan onnistumisia ja pettymyksiä. Harrastamisella on arvo sinänsä, tekemisen riemun kokeminen, mutta se tuo mukanaan myös fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Lapsen itseluottamuksen vahvistumisen kannalta on tärkeää päästä toteuttamaan itseään hänelle mieluisessa harrastustoiminnassa.

Omannäköinen harrastus

Vanhempien kannattaa keskustella lapsen kanssa häntä kiinnostavista harrastuksista ja ottaa selvää harrastusmahdollisuuksista. Lapsi voi tarvita vanhemman rohkaisua ja kannustusta harrastuksen aloittamiseen.

Harrastukseen liittyviä käytännön asioita voidaan harjoitella yhdessä sekä selvittää, tarvitseeko lapsi avustajaa tai kuljetuksia harrastuksiin. Harrastuksen ohjaajaan voi ottaa etukäteen yhteyttä ja selvittää on mahdollista käydä tutustumassa harrastukseen. Ohjaajalle kannattaa antaa tietoa lapsen tuen tarpeesta etukäteen.

Yhteisiä elämyksiä ja vertaistukea harrastusryhmistä

Harrastamisen mahdollisuuksia löytyy aivan tavallisista harrastusryhmistä urheiluseuroissa, kansalaisopistossa, muskariryhmissä yms. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille on olemassa myös omia harrasteryhmiä. Näihin osallistuminen voi toimia porttina harrastustoimintaan, ja erityisryhmissä koetaan ja jaetaan vertaistukea. Erityisryhmä voi olla tapa tutustua yleisiin harrastusmahdollisuuksiin. Tästä esimerkkinä Sporttis-kerhot

Nuorten kokemuksia harrastamisesta ja haaveista Kuopiossa 

 Henkilökohtainen avustaja kaveriksi menoihin

Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla lapsella tai nuorella on mahdollisuus saada henkilökohtainen avustaja mukaan harrastustoimintaan, kun lapsi sitä vaikeavammaisuuden ja siitä johtuvan välittömän ja toistuvan avun vuoksi tarvitsee. Henkilökohtaisen avun myöntämiselle on olemassa perusteet, joista voit katsoa lisätietoa täältä. Tutustu myös Lasten ja nuorten henkilökohtainen apu -esitteeseen

Avustajia lasten harrastustoimintaan voi saada myös oppilaistosyhteistyön kautta ja Sporttis-kerhossa.

Soveltamalla sopivaksi

Kaikkia harrastuksia voidaan soveltaa erilaisille harrastajille sopiviksi. Esimerkiksi liikunnan alalla puhutaan soveltavasta liikunnasta. Lasten ja nuorten terapeutit, opettajat ja eri järjestöjen työntekijät antavat mielellään vinkkejä harrastuksen löytymiseen ja soveltamismahdollisuuksiin.

Suomen Unicef järjesti Mukana-kampanjan vuonna 2013-14, jonka tavoitteena oli lisätä vammaisten lasten ja nuorten tietoutta harrastamisesta ja mahdollisuuksia esteettömään vapaa-aikaan. Kampanjan materiaalit löytyvät täältä. Sivulta löytyy mm. vanhempien kertomana lasten harrastuksista sekä esteettömyysvinkkejä eri harrastustoimintoihin. Katso täältä Ruskan video, jossa hän kertoo toiveestaan päästä taidekouluun. Tässä linkki Lassin ja Leevin toiveisiin, jos he saisivat avustajan harrastuksiin.

Lisätietoa aiheesta: