Isovanhempien tuki on yksi keskeinen tekijä perheen hyvinvoinnin kannalta. Isovanhemmat voivat tarjota aikaa, tukea ja elämänviisauttaan. Isovanhemmat ovat tärkeitä lapsille, mutta tällä suhteella on erittäin tärkeä merkitys myös isovanhempien hyvinvoinnille.

Tämän tärkeän suhteen luominen voi olla haasteellisempaa, kun lapsella on sairaus tai vamma. Tieto voi tuoda tullessaan pelkoa, kieltämistä tai voimattomuutta. Tarvitaan totuttelua uuteen tilanteeseen. Jos lapsen tai nuoren vanhemmat toivovat, voivat isovanhemmat olla mukana, kun ammattilaiset kertovat sairaudesta tai vammasta. Näin myös isovanhemmat saavat heti alussa asianmukaista ensikäden tietoa tilanteesta.

Lapsen sairauden tai vammautumisen jälkeen isovanhempien apu ja tuki korostuu. Uusien arjen vaatimusten keskellä esimerkiksi lastenhoitoapu on erittäin tervetullutta. Isovanhemmat ovat tärkeitä oheiskasvattajia. Yhteiset puuhat lastenlasten kanssa sekä perinteiden ja taitojen välittäminen uudelle sukupolvelle on merkittävää.

Isovanhemmat käyvät läpi osittain samanlaisia tuntemukset kuin vanhemmatkin. Toisten isovanhempien tapaaminen ja kokemusten jakaminen vertaistuen merkeissä on yksi tapa saada tietoa ja tukea isovanhemmuuteen. Järjestöt järjestävät vertaistukikerhoja tai kursseja myös isovanhemmille ja lapsenlapsille.

Jokainen perhe on ainutlaatuinen, niin myös perheen ja isovanhempien suhde. Tässä muutamia vinkkejä isovanhemmille (Contact a family):

  • Voit olla peloissasi ja epävarma kuinka auttaa ja osallistua perheen toimintaan. Pienet asiat ovat merkittäviä, kuten ruoan tekeminen, kaupassa käynti, lapsenvahtiminen.
  • Rohkaise vanhempia vertaistuen pariin
  • Lapsen kasvaessa tulee vaativia tilanteita eteen kuten muutokset terveydessä, kouluun meno ja nuoruus. Näissä tilanteissa lisätuki voi olla tarpeen.
  • Perheellä on laaja verkosto ammattilaisia, palavereita ja sovittavia asioita. Kysy voitko olla apuna näissä tilanteissa, jotta kiire ja arjen paineet helpottavat.
  • Älä ole turhaan yliherkkä. Stressaantuneet vanhemmat saattavat päästellä höyryjään ja tilanteen jälkeen asiaan voi palata.

Myös perheen sisaruksia on tärkeä huomioida ja muistaa. Perheessä voi olla melkoinen meno, ja isovanhemmat voivat esimerkiksi tarjota rauhallisen läksyjentekohetken sisarukselle silloin tällöin. Toisaalta, jos isovanhemmat voivat huolehtia pienenkin ajan sairaasta tai vammaisesta lapsesta, tarjoaa tämä tärkeää yhteistä aikaa vanhemmille ja sisaruksille.

Lisää aiheesta: