Sisaruus on hyvin samanlaista rakkautta, leikkiä ja kahnausta perheessä kuin perheessä. Pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen sisaruuteen voi liittyä hetkiä, jolloin vanhemmalta vaaditaan erityistä herkkyyttä huomioida lapsia pohdituttavat asiat ja taitoa ottaa asiat puheeksi. 

Yleisesti on todettu, että kun lapsi osaa kysyä, on hän valmis myös kuulemaan vastauksen. Lapsella on oikeus saada tietoa omalle kehitystasolleen sopivalla tavalla kunkin  yksilöllisyys huomioiden. Sisarukset tarvitsevat huomiota, tietoa ja tukea sairauden tai vamman eri vaiheessa eri tavoin, tämäkin on tärkeä huomioida. Sisaruuden vinkkikorteista löytyy tärkeitä vinkkejä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun.

Monet sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät asiat vievät vanhemmilta aikaa arjessa ja heillä on vähemmän aikaa sisaruksille. Tämä kannattaa tuoda esille palveluja suunniteltaessa ja saada ammattilaiset huomaamaan koko perheen tarpeet, myös sisarusten. Sisaruksille vertaistuki, mahdollisuus tavata muita lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on vammainen tai sairas sisarus, on myös tärkeää.

Erityinen sisaruus -hanke on kerännyt sisarusten kokemuksia, kehittänyt työkaluja aiheesta keskusteluun ja järjestänyt eri puolella Suomea koulutuksia, tapahtumia ja sisaruusryhmiä. Sivustolta löydät vinkkejä, materiaalia ja kokemustarinoita oman perheen tai ammattilaisena toyöskentelyn tueksi. 

Lisää aiheesta: