Perheen hyvinvointi riippuu aina vanhempien jaksamisesta ja hyvinvoinnista, joten siitä huolehtiminen kannattaa. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten perheissä vanhempien oma jaksaminen ja parisuhde jäävät usein vähemmälle huomiolle. Arjessa aika on kortilla ja etusijalla ovat lasten asiat. Vanhempien jaksaminen ja toimiva parisuhde ovat kuitenkin tärkeä kasvualusta lapselle.

Tyypillistä perhettä ja oikeaa tapaa toimia ei ole. Jokainen meistä kokee tilanteet ja reagoi niihin eri tavoin. Usein lapsen sairaus tai vamma aiheutaa perheessä kriisin. Perheenjäsenet käyvät tilannetta läpi omaan tahtiin. Meillä on käytössä erilaisia, ajan mittaan muuttuvia selviytymiskeinoja, jotka lisääntyvät elämänkokemuksen myötä. On tärkeää tuntea oma tapa toimia kuormittavassa tilanteessa ja antaa toiselle reagoida omalla tavallaan.

Arjessa on aina sekä voimavaroja tuovia asioita että erilaisia kuormittavia tekijöitä. Oman jaksamisen kannalta on tärkeää löytää tasapaino näiden välille.

voimavara kuormittavuus

Pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen tai nuoren vanhempien tasapainoilu voimavaroja tuovien ja kuormittavien tekijöiden välillä.

Vaikka uusi tilanne väistämättä muuttaa perheen elämää ja vanhempiakin, eivät kaikki muutokset välttämättä ole kielteisiä. Hankalien asioiden läpikäyminen ja elämänarvojen uudelleen punnitseminen voi vahvistaa perheen suhteita ja sitoutumista toisiinsa. Vanhemmat voivat löytää uusia vahvuuksia itsestään ja parisuhteestan. Itsestä opitaan uusia asioita, puhumaan ehkä avoimemmin ja huomioimaan muita perheenjäseniä enemmän.

Vanhemmat voivat tarvita ulkopuolista apua arjessa jaksamiseen. Ammattihenkilön antama keskusteluapu voi auttaa ja antaa voimavaroja muuttuneessa elämäntilanteessaan. Katso Palvelupolkumallin sivulta Koti - Kotiin saatava hoitoapu mistä apua voi saada.

Keskusteluapua voi saada esim:

  • palveluohjaajalta, perhetyöntekijältä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä,
  • lastenneuvolan terveydenhoitajalta, terveyskeskuspsykologilta, mielenterveysneuvolasta, perheneuvolasta,
  • kotiseurakunnasta, Perheasiainneuvottelukeskuksesta,
  • sopeutumisvalmennuskursseilta, vertaistukitoiminnasta, järjestöistä

Tuettuja lomia on suunnattu myös vanhemmille, jotka toimivat oman lapsen omaishoitajana. Lomatuen saaminen ei edellytä "virallista" omaishoitajuutta tai omaishoidon tuen saamista. Tuettuja lomia löytyy Omaishoitajaliiton sivuilta. 

Katso videolta mistä eräs erityistä tukea tarvitsevan lapsen äiti on saanut voimavarjoja arkeensa.

 

Lisää aiheesta: