”Apuväline on väline, laite tai muu ratkaisu, joka edistää, tukee tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt. Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja hankinta, mahdolliset muutostyöt, käytön opetus ja seuranta sekä huolto ja korjaus.”

Apuvälinepalvelujen järjestäminen on pääosin kuntien ja kuntayhtymien terveydenhuollon vastuulla. Se vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden järjestämisestä. Sosiaalitoimen vastuulla ovat vaikeavammaisen ihmisen tarvitsemat asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet, esimerkiksi porrasnostimiset ja ovikoneistot.

Opetustoimen tulee järjestää vammaiselle tai muulle erityistukea tarvitsevalle oppilaalle opetukseen osallistumisen tarvittavat palvelut, kuten tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet. Lisäksi palveluja järjestävät tai rahoittavat Kela, Valtiokonttori, vakuutusyhtiöt ja työhallinto.

Erilaisia polkupyöriä, nokkapyöriä, rattaita jne. voi hakea lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä silloin, kun ne edistävät henkilön kuntoutumista, ylläpitävät tai parantavat toimintakykyä tai ehkäisevät toimintakyvyn heikentymistä.

Muita kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä voi hakea kunnan sosiaalitoimesta Vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella. Tällaisia apuvälineitä ovat mm. harrastusvälineet.

Apuvälineasetus edellyttää haetun apuvälineen tarpeen arvioimista kussakin tapauksessa käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Arvioinnissa on otettava huomioon käyttäjän toimintakyvyn, elämäntilanteen ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset.

Ennen oman toimintavälineen tai soveltavan liikunnan apuvälineen hankintaprosessin käynnistämistä on mahdollista kokeilla välineen soveltuvuutta vuokraamalla sellainen lyhytaikaiseen lainaan esimerkiksi Malikkeen tai Solian vuokraamosta. Malikkeen verkkosivuilta osoitteesta www.malike.fi löydät lisää tietoa toimintavälineistä ja kokemuksia niiden käytöstä.

Toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien toimijoiden yhteisen verkkopalvelun löydät osoitteesta www.valineet.fi.  Sivuston tarkoituksena on helpottaa asiakasta löytämään sopiva, juuri hänen tarvitsemansa apu- tai toimintaväline.