Kuljetuspalvelu on keskeinen vaikeavammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista auttava palvelu. Kunnan tulee järjestää vaikeavammaisen ihmisen tarvitsemat kuljetuspalvelut riippumatta määrärahoista, sillä kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus.

Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen ihmisen tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuluvat kuljetukset, jotka liittyvät työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistymiseen tai muuhun vastaavaan syyhyn.

Koulunkäynti, työ ja harrastukset edellyttävät mahdollisuutta liikkua. Vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.

Lisätietoa aiheesta: