Kotiin tarvittavien avustuspalveluiden järjestäminen kuuluu ensisijaisesti kotikunnan sosiaalitoimen vastuulle. Kunnan tarjoamien eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteys sosiaalitoimeen kannattaa ottaa riittävän ajoissa. Sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja voivat auttaa tässä asiassa.

Kotipalvelua saadaan sosiaalihuoltolain mukaisesti esimerkiksi silloin, kun perhe tarvitsee lapsen tai nuoren sairauden tai vamman vuoksi asumiseen, hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin tuke ja apua. Uuden sosiaalihuoltolain kotihoitopykälä tuli voimaan 1.1.2015 ja se on ollut tarkoitus parantaa perheiden oikeutta kotipalveluun ennaltaehkäisevänä palveluna. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettalle annettavat palvelut sekä omaishoitajan hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajien ja läheisten liiton sivuilta löytyy lisätietoa erilaisista mahdollisuuksista omaishoitotilanteisiin. .

Vaikeavammaisen lapsen kotona asumisen mahdollistamiseksi palveluasuminen voidaan järjestää kotona erilaisin palveluin, jotka takaavat lapsen jokapäiväisissä toimissa suoriutumisen. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi kotiapu ja henkilökohtainen apu. Katso tarkemmin palveluasumisesta täältä.

Lisää aiheesta: