Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvilla välineillä ja laitteilla pyritään mahdollistamaan vammaisen tai sairaan lapsen tai nuoren asuminen omassa kodissaan. Muutostyöt, välineiden ja laitteiden hankkiminen tulisi aina tehdä lapsen toimintakykyyn perustuvan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Lapsen toimintakykyä arvioivat joko fysio- tai toimintaterapeutti mahdollisen lääkärin arvioinnin lisäksi.

Asunnonmuutostöistä kannattaa olla yhteydessä kotikunnan sosiaalitoimen vammaispalveluun. Usein ensimmäisen yhteydenoton vammaispalveluun voi tehdä sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat lapsen vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät ja kohtuuhintaiset rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen/wc tilojen muuttaminen sopiviksi ja välittömien esteiden poistaminen asunnon lähiympäristöstä. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Lisää aiheesta: