Vammainen tai sairas lapsi tai nuori on aina ensisijaisesti lapsi, joka tuo iloa ja rakkautta perheeseen. Vamma tai sairaus tuo arkeen lisähaasteita, mutta kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhteisiä perustarpeita.

Lapsi tarvitsee lämpimän, vastavuoroisen ja kestävän aikuissuhteen. Tässä suhteessa lapsi saa rakkautta, huolenpitoa, luottamusta, hyväksyntää ja turvallisia rajoja.

Koti on koko perheelle turva- ja lepopaikka.  Lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii uusia asioita perheen arkisissa toimissa, vaikkeivät vanhemmat sitä aina kasvattamiseksi tiedostaisikaan. Lapsen kasvua ja kehittymistä tukevat arkeen kuuluvat perustoimet kuten säännöllinen päivärytmi. Tähän kuuluvat mm. aamutoimet, leikki, vierailut, ruokailut, päivähoito tai koulu ja nukkumaanmeno. Näissä tilanteissa lapsi harjoittelee yhä uudelleen uusia taitoja ja kehittyy. On tärkeää, että lapsi voi osallistua perheen arkeen, sillä hän oppii matkimalla, ohjauksella ja itsenäisesti harjoittelemalla.

Lapsen sairastumisen tai vammautumisen myötä perheen arki muuttuu, siihen tulee uusia haasteita ja esimerkiksi hoitotoimenpiteet tule sulauttaa vanhoihin rutiineihin.  Apua arkeen kannattaa pyytää ja ammattilaisten kanssa yhdessä miettiä millaiset tukitoimet auttavat perhettä hyvään arkeen.  Perhe on paras asiantuntija omassa arjessaan.

Täältä löytyy vinkkejä kuinka perhe voi valmistautua erilaisiin tapaamisiin ammattilaisten kanssa. Katso aiheesta lisää kohdasta Palveluja perheille - palvelusuunnittelu.

Lisää aiheesta: