Perheen arjen järjestymistä auttaa oikeanlainen tuki, apu ja tieto. Sairaalassa on saatu ensitietoa lapsen tai nuoren sairaudesta tai vammasta. Kotiuduttaessa perhe tarvitsee tietoa siitä, kuinka arki ja palvelut hoituvat kotona ja kotipaikkakunnalla.

Perheellä tulee olla tieto kehen ollaan yhteydessä kotipaikkakunnan terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai Kelassa. Lisäksi perheen kanssa yhdessä sopivitaan mitä tietoja lapsesta tai nuoresta välitetään esimerkiksi kotikunnan terveys- ja sosiaalitoimeen.

Lapsen kotiutuessa tehdään yhdessä hoitavan lääkärin, työryhmän ja vanhempien kanssa suunnitelma jatkohoidosta ja kuntoutuksesta. Usein tarvitaan seurantakäyntejä joko sairaalan poliklinikalle tai osastolle. Seurantakäyntien aikana voidaan tehdä tarvittavia lisätutkimuksia, tarkistetaan lapsen kuntoutussuunnitelma sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Mikäli lapsella on käytössä apuvälineitä, seurantakäynneillä tarkistetaan myös apuvälineiden tilanne.

Keneltä perhe voi saada tukea, kun kotiutumisen aika tulee? Sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa kannattaa keskustella kotiutumiseen liittyvistä asioista. Muita ammattilaisia, jotka voivat olla tukena ja joilta perhe saa tietoa ovat kuntoutusohjaajat ja vammais- ja potilasjärjestöjen aluetyöntekijät. Kunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä perhe saa tietoa kotikunnan tarjoamista tukitoimista ja palveluista sekä niiden hakemisesta. 

Lisätietoa aiheesta: