Koti

Vammainen tai sairas lapsi tai nuori on aina ensisijaisesti lapsi, joka tuo iloa ja rakkautta perheeseen. Vamma tai sairaus tuo arkeen lisähaasteita, mutta kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhteisiä perustarpeita.

Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvilla välineillä ja laitteilla pyritään mahdollistamaan vammaisen tai sairaan lapsen tai nuoren asuminen omassa kodissaan. Muutostyöt, välineiden ja laitteiden hankkiminen tulisi aina tehdä lapsen toimintakykyyn perustuvan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Perheen arjen järjestymistä auttaa oikeanlainen tuki, apu ja tieto. Sairaalassa on saatu ensitietoa lapsen tai nuoren sairaudesta tai vammasta. Kotiuduttaessa perhe tarvitsee tietoa siitä, kuinka arki ja palvelut hoituvat kotona ja kotipaikkakunnalla.

Kotiin tarvittavien avustuspalveluiden järjestäminen kuuluu ensisijaisesti kotikunnan sosiaalitoimen vastuulle. Kunnan tarjoamien eri vaihtoehtojen selvittämiseksi yhteys sosiaalitoimeen kannattaa ottaa riittävän ajoissa. Sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja voivat auttaa tässä asiassa.